Giriş | Üye Ol
 
 
{Konuşan Çocuk Çok Amaçlı Kelim}   0
{BİLTEG Bilişim Medya}   0
Kısaca Trend  

Paylaşım yapmak için tek tıkla facebook aracılığı ile giriş yapabilirsiniz.
#kisacabudur{BİLTEG Bilişim Medya}

Eğitim, bilişim ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren firma. Bilgi, İletişim, Teknoloji, Eğitim ve Gelişim kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma ile kendini tanıtmaktadır. ...#kisacabudur{Konuşan Çocuk Çok Amaçlı Kelime Kartları}

Çocukların dil, dikkat, hafıza ve sosyal becerilerini geliştirmek için akademisyen bir anne-baba tarafından geçiştirilen eğitim seti. 0-7 yaş arası tüm çocuklar için uygundur. ...

#kisacabudur{Arş Nedir ?}

İslam dinine göre göklerin en yüksek katı olarak bilinen sema. Arş bir eve nispeten tavan, tavana nispeten çatı anlamına gelmektedir. Bu durumda her şeyin en yükseği ve en a’lâsı manasına gelmektedir. Ulviyet ve yücelik anlamına gelen arş padişahların üzerinde hükümlerini yürüttükleri taht olarak da isimlendirilmiştir.

Bu nedenle arş tüm âlemleri kuşatan Allah’ın hüküm ve hâkimiyetini sağlayan bir makamdır. Arş mümkünatın tamamını, yedi kat gökleri ve yerleri, cennet ve cehennemi, sidre-i mün...

#kisacabudur{Arabi Nedir ?}

Yahudi Irak Arapçası veya Irak Yahudi Arapçası, Arabi, Yahudilik Eskiden Irak'ta yaşamış veya hâlen Irak'ta yaşamakta olan Yahudilerin konuştuğu bir Arapça çeşididir. ARABİ AYLAR Alm. Mondmanate (f), Fr. Mois Lunaire, İng. Lunar Months. Hicri takvimlerde kullanılan aylar. Uzunluk bakımından iki türlü sene vardır: Şemsi sene, Kameri (Hicri) sene. Şemsi sene, güneş senesi olup, dünyanın güneş etrafında bir kerre döndüğü zamandır....

#kisacabudur{Amel Nedir ?}

Niyet , itaat , dini bir görevi yerine getirme anlamına gelir. Allah ' ın verdiğini nimetleri kullanıyor isen ona
kulluk etmek görevin olduğunu bilmek zorundasın. Allah insanları kulluk etsinler diye yarattı. Kuran-ı Kerim de
verilen hadis ve ayetlerde niyetin önemi çok fazla sayıda belli edilmiştir. Niyetlerini yerine getirirsen şüphesiz ki
Allahu Teala onu karşılıksız bırakmaz....

#kisacabudur{Anamnez Nedir ?}

Anamnez, doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya teşhis koymak ya da mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak bilgi almasıdır. Anamnez sorularının belirli bir sıra ve düzeni vardır. İyi bir anamnez tanıda fizik muayeneden daha fazla ip ucu verir, hasta ile doktor (tıp öğrencisi) arasında güvenin temelini atar.
Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar (kan, görüntüleme vb) üçlüsü ile teşhis için gerekli bilgiler elde edilir....

#kisacabudur{Animasyon Nedir ?}

Animasyon; grafiklerin belli bir senaryo doğrultusunda canlandırılması işlemidir. Hareket her zaman insanların ilgisini çeker ve eğlendirir fakat animasyon işlevi eğlendirmekten ibaret değildir. İçinde yoğun mesajlar taşıyabilir, tasarımı ilginç kılar ve özgün bir nitelik kazandırır. Animasyonun tüm bu görevleri yerine getirebilmesi kullanıldığı yere, miktara ve en önemlisi kalitesine bağlıdır....#kisacabudur{Ansiklopedi Nedir ?}

Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik .
Birçok bilginin sistematik ve çoğu zaman alfabetik sıra ile düzenlenmesinden elde edilen müracaat veya el kitabı. Bu isim, bazan ilmin belirli bölümünün teferruatlı ve sistemli bir şekilde incelendiği kitaplar için de kullanılmaktadır. Ansiklopediler, lügatlar gibi yalnız bir kelimenin çeşitli manalarını veren eserler değil...

#kisacabudur{Anatomi Nedir?}

Anatomi, canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıb eiğitiminin önemli derslerinden biridir.

...

#kisacabudur{Analitik Nedir ?}

Analitik düşünce anlam olarak; Bir sorunu veya durumu parçalara ayırarak, her parçayı ayrı ayrı değerlendirebilme yeteneğidir. Bunu yapmaktaki amaç parçadan yola çıkıp, bütünü çözebilmektir. Şöyle diyebiliriz; biz matematikte dört işlemi nasıl yapabiliyorsak, analitik düşünmede de sorunları parçalara ayırıp, basit çözümler üretip birleştiririz. Özellikle karmaşık görünen problemlerde analitik düşünebilmek bu yönüyle çok önemlidir.

...

#kisacabudur{Anabolizma Nedir?}

Canlı organizmalarında vücut yapıları içerisinde meydana gelen yapım olaylarına anabolizma denilmektedir. Anabolizmaya özümleme veya asimilasyon adı da verilmektedir. Fotosentez reaksiyonları, protein sentezi, nükleik asit sentezi, adenozin tri fosfat (ATP) sentezi, glikojen ve nişasta sentezi gibi olaylarda gerçekleşen reaksiyonlar hücrede meydana gelen en önemli metabolizma olaylarıdır....

#kisacabudur{Anafor Nedir ?}


Anafor, bir yöne doğru akmakta olan bir sıvı veya gazın, bir engel ile karşılaştığında, geri dönerek ve çukurlaşarak yaptığı girdap. Bir köprünün üstünde durup, aşağıda akan suya bakıldığında, köprünün ayaklarına çarpan suyun, bir çevrinti yapıp çukurlaşarak döndüğü görülür. Akan
su
, büyük bir hızla geldiğinde (anafor durumu) dibe doğru koni biçiminde bir çukur meydana gelir. Bu durumda dönüş hareketi de o ölçüde hızlanır.
okyanuslarda
ısı değişimi ile rüzgarların hareketinde bir “dönm...

#kisacabudur{Anemometre}

Anemometre, yelölçer olarak da bilinir, gaz halindeki bir akışkanın, özellikle hava­nın atmosferdeki ve rüzgâr tünellerindeki akış hızını ölçmeye yarayan aygıt. Rüzgârın esiş hızını ölçmek için en çok döner kepçeli elektrikli anemometre kullanılır. Bu tür anemometrede döner kepçeler bir elektrik üretecini çalıştırır; üretecin çıkışı da rüzgâr hızına göre ölçeklendirilmiş bir elektrik ölçü aletini işletir. Bu aygıt saatte yaklaşık 8 km ile 160 km arasındaki rüzgâr hızlarının ölçümüne elverişlidir...

#kisacabudur{Anormal Nedir ?}

Anlıksal olmayan davranışı bozuk bir nevi deli dediğimiz insan tiplerine biz toplum arasında " ANORMAL "
diyoruz. Anormal bir ortamda doğal bir tavır sergilemeksizin dengesiz ve rahatsız edici haller sergiliyor ise o davranışa anormallik denir. Anormal çok az sayıda olan bazı insanların yaşamlarından dolayı kişiliklerini etkileyen
ama azda olsa tuhaf olan insan çeşididir. Anormal olan kimseler insanlara karşı şiddet uygulama riskleri bulunur fakat ilaç takviyesi ile bu durum şiddete ...

#kisacabudur{Anarşi Nedir}

Devletsiz toplum”u savunan politik felsefedir. Genellikle “devlet ve benzeri güçler” yerine özerk ve gönüllülük amacına dayalı kurumlar tasarlar. Toplum “hiyerarşik olmayan kurumlar” ile yaşamalıdır. Anarşizm devleti gereksiz, sevimsiz ve zararlı bulur. Devlete, ve benzer tüm “otoriter” ve “hiyerarşik yapılanmaya” karşıdır. Şüphecilik ve değişim en büyük özellikleridir. Dogmatik düşüncelerin tümüne karşı çıkar. Sözcük köken olarak Eski

Anarko Pasifizm şiddeti onaylamazlar. Tolstoy, Thoreau...

#kisacabudur{AB Nedir ?}

Üye Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve ara sıra ortaya çıkan krizler haberlerde gösterilsede, aslında kameralardan uzakta, AB dikkate değer bir başarı hikayesidir. AB, sadece yarım yüzyıllık ömründe Avrupa’da barışı ve refahı sağladı, tek Avrupa para birimini (Avro) oluşturdu, sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest hareket ettiği sınırsız ‘tek pazarı’ meydana getirdi.

Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri...

#kisacabudur{Antiseptik nedir ?}

Hastahanelerde ve işyerlerinde kullanılan bir madde olan antiseptik hijyen amaçlı bir maddedir.
Bu madde içindekiler vücudda kirli bölgeye temas ettiği an temizler ve orayı temiz tutar bu sayede bulunan
bakteriler temizlenir. Örneğin ameliyat girecek olan bir doktor yada bir cerrah antiseptik yardımıyla ellerini temizler ve ameliyathaneye giriş yapar. Bu maddeyi sadece doktorlar değil doktor yanındaki asistanlar ve yardımcı
yani pretisyen doktorlarda kullannak zorundadır.
Antiseptik içinde ...

#kisacabudur{Anot nedir ?}

Anot bir kimya terimidir . Bileşiklerin elektronlarında yükseltgenme gibi bir durum olurşursa bu duruma anot denir. Anot genellikler metal ve ametaller içerisinde gerçekleşen bir kimyasal olay olarak adlandırılır. Anot ve Katot olarak geçebilen bazı kitaplarda iki teriminde anlamını vermiştir . Anot (yükseltgenme) Katot ise (indirgenme) olarak geçer. Son olarak anot ilk aşamada ışığı elde etmek için kullanılmıştır. şeffaf silindirlerin içindeki iyonları aktifleştirmek için anot ışınları kullanıl...

#kisacabudur{Antidepresan nedir ? }

Antidepresan depresyon hastalarına verilne bir ilaçtır . Bu ilaç sayesinde kişi yüksek düzeyde depresyon içeriyorsa bu ilaç o anki depresyonu min düşük düzeye getirmeye yarar. Depresyon hastalığı çok saçma olduğu kadar insanı kişilik değişikliğine yollaya biliyor. Bunlara örnek 17 yaşında bir kız çocuğunun sevgilisinden ayrılması ile 25 yaşındaki bir bayanın sevgilisinden ayrılması birbirine çok benzer. İkiside depresyon moduna geçmiş artık dönem hızla akmaya başlamıştır onlar için. Ama sonunda ...

#kisacabudur{Antipatik nedir ?}

Antipatik toplum arasında sevimsiz huzur bozan anlamına gelen bir terimdir. Bu antipatik kişiler günüzmüzde çok sık olsada bu arkadaşlara iyi bir şekilde davranmalıyız ve bu şekilde içinde bulunduğumuz ortamın huzuru bozulmasın. Antipatik olmak aslında sevimsiz değilde sorununu paylaşamayan bir insan olmalıdır.
Sevimsiz halk arasında kötü bir tabirle de ağıza alınabiliyor. Bu yüzden antipatik insanların kalbini kırmayın onlara hayatın güzelliklerini göstermeye çalışın ki onlarda sizinle berabe...

#kisacabudur{Abanoz nedir ?}

İkiçeneklilerin abanozgiller familyasından bir bitkidir. Sıcak ülkelerde, özellikle Orta Afrika'da yetişir. Kerestesi ağır, sert ve siyah renklidir. Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adıdır. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtasına Abanoz denir. Tropik ve subtropik bölgelerin odunlu bitkileri. Çok ağır, siyah renkte bir odunu vardır. Vatanı Japonya, Malezya, Asya, Amerika ve Afrika olup, çeşiti çoktur.
Abanoz bodur ve çalımsı bir ağaç...

#kisacabudur{Anakonda nedir ?}

Günümüzde yılanların çok sayıda çeşiti olduğunu herkes duymuştur. Bu çeşitlerin arasında Afrika ' da bulunan
"Anakonda" karşımıza geliyor. Anakonda bir kurak ama biraz da nemli ortamlarda yaşayan boyu 4 , 5 metreyi bulan cani bir ırkdır. Bu yılan soyundan gelen arkadaş uzun olmasına rağmen bi o kadar da atik ve hızlıdır.
Avlayacağı bir bireyi gözüne kestirdikten sonra onu belli bir dakikada içerisinde bekler ve saldırısını yapar. Yaptığı saldırıda avı fazla hasar aldıysa hemen can...

#kisacabudur{Anten nedir ?}

Anten eski zamanlarda televizyon izlemek amacı ile kullanılan bir alettir . Günümüzde antenler yerlerini
Çanaklara bıraksada hala çevremize baksak 3 5 anten kullanan vatandaşımız çıkar ortalığa. Anten kanalları
belli olan renkleri ise sade bir şekilde ekrana yansıtan bir aletti . 2 , 3 kanaldan oluşan bu alette diziler başladığı an
biz hemen ekranın başına kesilirdik hoşumuza giderdi çünkü . Şimdi ise çanak kullanılan bu devirde 500 yakın kanal çeşitliliği olan ve üzerine uydu , tivibu , d...

#kisacabudur{Abaküs Nedir?}

Toplama ve çıkarma gibi Aritmetik işlemlerin yapılmasında kullanılan, rakamlar yerine boncuk benzeri cisimlerden yararlanılan bir hesap aracına abaküs denir. Abaküs kelimesi, Eski Yunanca kökenlidir. Eski Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Hintliler ve Çinliler, hesap yaparken abaküs kullanırlardı. Rakamlar şekillerle gösterilmeye başlandıktan sonra abaküs kullanımı azaldı.Abaküste; bir çerçeve içinde yan yana onüç tane çubuk bulunur. Her çubukta da beş boncuk vardır. Çubuklar sayıların basamakl...

#kisacabudur{Anket nedir ?}

Anket bir işi belli bir sonuca getirmek için toplumdan yardım alarak bir fon oluşumudur. Bu fonda iki ayrı
bilgiyi seçim şansı veren anketçi ikisinden birini seçtirip oy kararı ile hangisinin yüksek olduğunu buluyor .
Bu sayede kararsızlık ortadan kalmış oluyor. Günümüzde çık sık yapılan anket vatandaş tarafından seçiliyor.
Misal başkanlık seçimleri ben aday olduysam rakip adayım ile aramızda yarışma misali bir anket dönüyor.
Ben mi ? yoksa o mu ? içeriğinde anketler bunlar.
Yani anket se...free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3 | instagram takipçi hilesi